?!DOCTYPE html> 车轮l_型起重机轮配件_起重机用吊钩l?沛_上v重型起重机有限公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">起重机配?/a>?a href="/supply/">行R吊钩l?/a>?a href="/news/">起重R轮组</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.yxcsfsk.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></span></div> <div class="tit"> <span>新闻资讯</span> <p>不断的努力,严格要求自己Q真诚的为客h?/p> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/qcjpj/" target="_blank" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dgz/" target="_blank" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/clz/" target="_blank" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/jtz/" target="_blank" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hl/" target="_blank" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/lzq/" target="_blank" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dzq/" target="_blank" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hcl/" target="_blank" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="inews_cont"> <ul> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-07-09</span><span class="day">2020-07-09</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/344.html" title="厂家谈吊钩l脱钩问?> <span>厂家谈吊钩l脱钩问?/span> </a> <p>  起重配g中v重吊钩组的作用非常关键,它能够配合v重设备进行重物的吊运以及Ud{,通过调整钢丝l的长度可以改变吊钩l的吊运范围以及起吊高度...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-07-06</span><span class="day">2020-07-06</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/343.html" title="吊钩l生产制作以及用注意事?> <span>吊钩l生产制作以及用注意事?/span> </a> <p>  吊钩l是起重q程当中l常使用的吊物设备,q个惛_大家都知道,吊钩l也被分为单吊钩l和双吊钩组Q单吊钩l和吊烦衔接在一起用,有的时候和?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-07-02</span><span class="day">2020-07-02</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/342.html" title="车轮l日怋用检修工作很重要"> <span>车轮l日怋用检修工作很重要</span> </a> <p>  车轮l是作ؓ支撑起重讑֤以及载荷起重机配Ӟ车轮的材料一般是采用的铸钢,q样的v重配件作用是很关键的Q但是实际用过E当中,是很Ҏ出现...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-06-29</span><span class="day">2020-06-29</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/341.html" title="了解起重机配件的l成和分c?> <span>了解起重机配件的l成和分c?/span> </a> <p>  起重机配件是起重Z可缺的一部分Q因此入托v重机没有起重机配件的话,那么起重Z׃q入瘫痪的状态,是不能正常运行的Q因此对于我们来?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-06-24</span><span class="day">2020-06-24</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/340.html" title="车轮l厂家|端午佌传统习俗你还记得多少Q我们这代可不能丢了老规?> <span>车轮l厂家|端午佌传统习俗你还记得多少Q我们这代可不能丢了老规?/span> </a> <p>端午佌传统习俗你还记得多少呢?万万不可以在我们q代丢了啊,五月初五Q是端午Q插艑֏Q丢香囊Q吃_子Q撒白糖Q龙舟下水喜z洋Q这个儿歌说的也...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-06-20</span><span class="day">2020-06-20</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/339.html" title="起重配g定期做润滑重要?> <span>起重配g定期做润滑重要?/span> </a> <p>  起重机是l由不同的部件组成,因此起重部g对v重机是有很大的媄响,Z可以比较好用v重机Q配仉要保持良好的性能Qƈ且呢不同部位的维修不...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-06-16</span><span class="day">2020-06-16</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/338.html" title="怎么换v重配件的车轮l?C起重机吊钩组厂家为您支招Q?> <span>怎么换v重配件的车轮l?C起重机吊钩组厂家为您支招Q?/span> </a> <p>  车轮l是重要的v重机配g之一Q由于v重机大Rq行无时无刻都在对v重机车轮l进行磨损,所以在使用频繁的场所Qv重机车轮l出现里面u承损坏?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2020-06-11</span><span class="day">2020-06-11</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/337.html" title="起重机吊钩组提高-效率的三U方?> <span>起重机吊钩组提高-效率的三U方?/span> </a> <p>  起重机吊钩组是v重行业中必备的吊P在v重机吊钩l中Q其制作单,有着非常好的受力Q同时v重机吊钩l的安装性很高,但是׃受到自重的媄?..</p> </div> </li> </ul> <script type="text/javascript" > $(".inews_time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4,0); $(this).find("span.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("span.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("span.day").text(uploadDay); }); </script> </div> <div class="clearfix page_list" style="margin-top:40px;"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.yxcsfsk.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.yxcsfsk.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Qv重机用吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、重型R轮组、小型v重机齿轮配g{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.yxcsfsk.com/">ëɫۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>