?!DOCTYPE html> 车轮l_型起重机轮配件_起重机用吊钩l?沛_上v重型起重机有限公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">起重机配?/a>?a href="/supply/">行R吊钩l?/a>?a href="/news/">起重R轮组</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.yxcsfsk.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_7.html">新闻信息</a></span></div> <div class="tit"> <span>新闻资讯</span> <p>不断的努力,严格要求自己Q真诚的为客h?/p> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/qcjpj/" target="_blank" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dgz/" target="_blank" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/clz/" target="_blank" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/jtz/" target="_blank" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hl/" target="_blank" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/lzq/" target="_blank" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dzq/" target="_blank" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hcl/" target="_blank" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="inews_cont"> <ul> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-10-10</span><span class="day">2019-10-10</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/297.html" title="联u器结构型式及选型需?"> <span>联u器结构型式及选型需?</span> </a> <p>联u器用在各种助剂产品配套使用Q联轴器在工作当中和周围的环境用条件当然也是有联系的,周边的工作环境是相对的复杂,比如湿度,温度Q水Q蒸...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-09-30</span><span class="day">2019-09-30</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/296.html" title="牢记初心使命车轮l厂家恭新中国70华诞"> <span>牢记初心使命车轮l厂家恭新中国70华诞</span> </a> <p>  金风送爽Q天高云淡,在这个花果飘香的季节Q也q来了我们祖?0周年华诞?949q_C国成立。革命先烈ʎ血奋战、开天辟地创造新的开始,...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-09-24</span><span class="day">2019-09-24</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/295.html" title="起重机吊钩组使用注意事项有哪?> <span>起重机吊钩组使用注意事项有哪?/span> </a> <p>起重机吊钩组是其中过E当中经常用到的吊物工具Q这个大家应该是知道的,起重机吊钩组也被分ؓ单吊钩以及双吊钩两大c,单调狗经常和吊烦链接在一起...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-09-18</span><span class="day">2019-09-18</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/294.html" title="双梁行R吊钩l怎么正确保养"> <span>双梁行R吊钩l怎么正确保养</span> </a> <p>大家都知道v重机械在起吊各种物品Ӟ会用到双梁行R吊钩l,其实双梁行R吊钩l的U类要比我们惛_的多Q其中有单双梁行车吊钩组和双双梁行R吊钩...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-09-12</span><span class="day">2019-09-12</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/293.html" title="起重机配件厂家|中秋佌,团圆的日?> <span>起重机配件厂家|中秋佌,团圆的日?/span> </a> <p>  中秋佌是中国传l的节日Q一家团圆的日子。还记得往q的中秋吗?很少陪着家hQ只儡疯狂玩耍,挣钱Q因此忽略了家h的感受,在他们的心里面肯...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-09-03</span><span class="day">2019-09-03</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/292.html" title="吊钩l与其他吊具有什么不?> <span>吊钩l与其他吊具有什么不?/span> </a> <p>  吊钩l是常见的一U吊q品,但是它与其它吊具不同的地方在于以下几炏V吊索具的限制用角度:当用Y吊耳的扁^吊烦Ӟ使用的吊耳长度不能小...</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-08-28</span><span class="day">2019-08-28</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/291.html" title="吊钩l安全检查方法有哪些"> <span>吊钩l安全检查方法有哪些</span> </a> <p>吊钩l|吊钩是v重机械设备上面比较重要的一ƾv重机配gQ吊钩组|吊钩的用必L要满v重机的用要求,q个也是因ؓ起重备当中有一定的?..</p> </div> </li> <li> <div class="inews_time"><span class="year">2019-08-20</span><span class="day">2019-08-20</span></div> <div class="inewstxt"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/290.html" title="联u器运行v来发抖该怎么解决"> <span>联u器运行v来发抖该怎么解决</span> </a> <p>  你的联u器运行v来有没有出现发抖的情况?q是Z么你知道么?怎么解决呢?一h学习吧。联轴器q行h发抖是因Z个u的对中不好,出了联...</p> </div> </li> </ul> <script type="text/javascript" > $(".inews_time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4,0); $(this).find("span.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("span.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("span.day").text(uploadDay); }); </script> </div> <div class="clearfix page_list" style="margin-top:40px;"><ul><li class="previous_s"><a href="News_6.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_solid">7</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="next"><a href="News_8.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.yxcsfsk.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.yxcsfsk.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Qv重机用吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、重型R轮组、小型v重机齿轮配g{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.yxcsfsk.com/">ëɫۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>