?!DOCTYPE html> (ZX1,供应)铔R电阻?- 沛_上v重型起重机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="铔R电阻?> <meta name="Description" content="Z详细介绍铔R电阻器品内?包括铔R电阻器的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有铸铁电d新闻以及*********市场铔R电阻器h?咨询电话:0373-8622168 0373-8622169"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">起重机配?/a>?a href="/supply/">行R吊钩l?/a>?a href="/news/">起重R轮组</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.yxcsfsk.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20170828043302.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dzq/">电阻?/a> > <a href="/supply/8.html">铔R电阻?/a></span></div> <div class="tit"> <span>产品详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.yxcsfsk.com/qcjpj/" target="" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dgz/" target="" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/clz/" target="" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/jtz/" target="" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hl/" target="" title="滑轮">滑轮</a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/lzq/" target="" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/dzq/" target="" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/hcl/" target="" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>铔R电阻?/h1> <img src="/uploads/cp/201808281849374721137766953.jpg" alt="铔R电阻?/> </div> <div class="xunpanya"><a onclick="lightshow('');"></a></div> <div class="newsview"> <p><p> 本品ؓQ?a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/8.html" target="_blank">铔R电阻?/a> </p> 起重?a href="http://www.yxcsfsk.com/dzq/" target="_blank">电阻?/a>适用于交?0赫兹Q低电压?60伏的电\中和控制器(屏)配合Q控制电动机的v动及制动?br /> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/37.html" target="_blank">起重机电d</a>的用维护:<br /> 1.起重机电d制成敞开式,故应安装在室内,q加以遮拦,以防工作人员不慎触及电阻器带电部分,为安全v见应有接地线?br /> 2.电阻器在使用期间Q决不可中途长期停留,否侧׃烧坏电阻元g?br /> 3.定期修每月不得少于一ơ,在检修时应注意下列各:<br /> a.清除电阻元g的灰,紧固村֊的螺钉?br /> b.查电dӞ不得有短接现象?<p>   </p></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%94%b5%e9%98%bb%e5%99%a8'>电阻?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%93%b8%e9%93%81%e7%94%b5%e9%98%bb%e5%99%a8%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>铔R电阻器h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%93%b8%e9%93%81%e7%94%b5%e9%98%bb%e5%99%a8%e6%89%b9%e5%8f%91'>铔R电阻器批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.yxcsfsk.com/supply/8.html'>http://www.yxcsfsk.com/supply/8.html</a></div> <div class="tag">旉Q?013/8/16 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/9.html">联u器厂?/a></div> <div>下一?<a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/7.html">不锈钢电d</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/128.html" title="起重机电d的材质有哪些要求">起重机电d的材质有哪些要求</a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/118.html" title="起重机电d的电路是怎么讄?>起重机电d的电路是怎么讄?/a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/109.html" title="起重调整电阻器精度分析">起重调整电阻器精度分析</a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/85.html" title="起重机电d推进了时代发?>起重机电d推进了时代发?/a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/51.html" title="起重调整电阻器基本选用原则">起重调整电阻器基本选用原则</a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/news/43.html" title="起重调整电阻器的q行原理分析">起重调整电阻器的q行原理分析</a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/37.html" title="起重机电d"><img src="/uploads/cp/201808281849023001137790069.jpg" alt="起重机电d" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/37.html" title="起重机电d"> <p>起重机电d</p> </a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/36.html" title="起重调整电阻?><img src="/uploads/cp/201808281849163151137771239.jpg" alt="起重调整电阻? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/36.html" title="起重调整电阻?> <p>起重调整电阻?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/8.html" title="铔R电阻?><img src="/uploads/cp/201808281849374721137766953.jpg" alt="铔R电阻? width="280" height="140"></a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/8.html" title="铔R电阻?> <p>铔R电阻?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/7.html" title="不锈钢电d"><img src="/uploads/cp/201808281849525501137778553.jpg" alt="不锈钢电d" width="280" height="140"></a> <a href="http://www.yxcsfsk.com/supply/7.html" title="不锈钢电d"> <p>不锈钢电d</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.yxcsfsk.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.yxcsfsk.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.yxcsfsk.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.yxcsfsk.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Qv重机用吊钩组怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、重型R轮组、小型v重机齿轮配g{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11377/stat/"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.yxcsfsk.com/">ëɫۺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>